Anasayfa Hakkımızda İletişim Biyografiler Haritalar Gazeteler Sektörler Firma Rehberi Firma Ekle
RSS içerikler RSS firmalar
Loading

ADANA EKONOMİ

REKLAM

Sanayi ve ticaretin birbirini tamamlayan faaliyet kolları olması nedeniyle, Adana ticareti sanayileşmeye paralel olarak gelişme göstermiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Ulucami ve Seyhan nehri kıyılarında kurulan Pazar yerlerinde haftanın bazı günlerinde köylü vatandaşın getirdiği ürünler pazarlanmakta iken bugün bunun yerini Avrupa standartlarına uygun, çok uluslu büyük satış merkezleri ile hal ve Pazar yerleri almıştır.

      Bugün kent merkezinde Seyhan Nehri kıyısında 44.000 m2 alan üzerine kurulan Galleria İş Merkezi, 62.000 m2 kapalı alana sahiptir. Merkezi soğutma-ısıtma sistemi bulunan, 624 adet dükkan, 1 eğlence merkezi, 6 adet sineması, 52 adet fast-food ve 800 araçlık açık, 400 araçlık kapalı otoparkı bulunan bu iş merkezinde ihtiyacı karşılayacak her tür mal ve hizmet halka sunulmaktadır. Herkesin kolayca ulaşabileceği bir yerde sosyal ve kültür parkı olarak nitelendirilen mekanlara yakınlığından dolayı buraya yoğun bir nüfus akışı olmaktadır. Fuar ve sergilerin açılabileceği uygun mekanlar olduğundan zaman, zaman çeşitli faaliyetler yapılmakta ve ilgi görmektedir. 

      Ayrıca kentin çeşitli semtlerinde Migros mağzalarının şubeleri, yine kentin kuzey tarafında açılan Carrefour-sa, Groseri, Metro, Real gibi satış merkezleri Adana ticaretine canlılık getirmiştir.

      Büyük bir sanayi ve ticari potansiyele sahip olan Adana, 2000'li yıllara altyapısı tamamlanmış olarak girmektedir. Bugün faal olan Organize Sanayi Bölgesi, Mersin Serbest Bölgesi, yapımları devam eden Yumurtalık Serbest Sanayi Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Projesi ile Adana, merkez bir konumda olup, önemi daha da artacaktır.

İÇ TİCARET:
      Tarımın gelişmiş olması nedeniyle, Adana iç ticaretinin ağırlığını da tarım ürünleri, pamuk, çiğit, tekstil ürünleri, yağlar, sebze ve meyve oluşturmaktadır.

 Ticaretteki gelişme, beraberine değişim ve gelişimi getirmekte olup, bunun sonucunda hızlı bir şirketleşme olgusu yaşanmaktadır. 1985 yılında 1.700 olan şirket sayısı 1997 yılında 12.000'e ulaşmıştır.
 
DIŞ TİCARET

İHRACAT:      İhracatın önemli bölümünü pamuk ve tekstil ürünleri ile meyve ve sebze ürünleri oluşturmaktadır. İlde en çok ihracat yapıln ülkeler Almanya, İtalya, İngiltere, Ürdün, İran, Irak, Suudi Arabistan, Kuveyt, Kıbrıs ve diğerleridir. 

İthalat:İthalatın ağırlığını sanayi için makinalar ve yedek parçalar oluşturmaktadır. En çok ithalat yapılan ülkeler Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, Belçika, ABD, Azerbaycan, Makedonya, Japonya, Kore, Çekoslovakya, Avustralya, İran, Suudi Arabistan ve diğerleridir.
 
TİCARİ KURULUŞLAR

      Türkiye'nin ilk borsalarından birisi olan Adana Ticaret Borsası 1913, Ceyhan Ticaret Borsası ise 1943 yılında kurulmuştur. Borsalar yurtiçi ve yurtdışı pazarları takip ederek fiyatlar konusunda tüccara yardımcı olmaktadır. Bugün Adana Ticaret Borsasının 1.042, Ceyhan Ticaret Borsasının 315 üyesi bulunmaktadır.

TİCARET ODASI

      Adana Ticaret Odası Cumhuriyet'in kurulmasından önce 1894 tarihinde kurulmuştur. Ayrıca Ceyhan, Kozan İlçelerinde de faaliyet gösteren ticaret odaları bulunmaktadır. Ticaret odasının kayıtlı üye sayısı merkezde 19.948, ilçelerde 5.500 dir.

ESNAF DERNEKLERİ

      507 sayılı yasayla kurulmuş bulunan Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği bünyesinde faaliyet gösteren esnaf ve küçük sanat sahiplerinin çalışmalarını, ihtiyaçlarını ve mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak vebunların birbirleriyle ve halkla ilişkilerini düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Adana'da bugün 85 esnaf odası faaliyet göstermekte, bu odaların yaklaşık 84.500 üyesi bulunmaktadır.

KOOPERATİFLER

      1163 sayılı kooperatifler yasasına göre kurulmuş 11 değişik dalda faaliyet gösteren 1.685 kooperatif ve 6 kooperatifler birliği bulunmaktadır.

 ADANA'DA SANAYİ
      1930-1940 yıllarında tarıma ve tüketime dayalı sanayileşme ile başlayan sanayi faaliyetleri 1940 yılından itibaren büyük ölçekli fabrikalar olma sürecine girmiştir.
      1950'li yıllarda hızlı kentleşmeye bağlı olarak inşaat malzemesi üreten fabrikalar da faaliyete başlamıştır. 1956 yılında Osmaniye, Gaziantep, İçel, Konya yollarının birinci sınıf yol durumuna gelmesi Adana'nın transit merkez olmasını sağlamış ve ilin önemi artmıştır. Aynı yıllarda Seyhan Hidroelektrik Santrali Çukurova Elektrik A.Ş.'ye devredilmiştir. 1960'lı yıllarda çeşitli sektörde birçok fabrika faaliyete geçmiş, 1970'li yıllarda ise sanayi sektöründe holdingleşme başlamıştır. Bugün Sasa, Çukurova Elektrik, Marsa, Bossa, Güney Sanayi, Temsa, Adana Çimento, Çukobirlik, Mensa, Pilsa, Güney Biracılık, Paksoy, Özbucak ülke genelinde faaliyet gösteren 500 sanayi kuruluşu içinde yer almaktadır. Cumhuriyetin ilan edildiği yıllarda Adana'da 2 iplik ve dokuma fabrikası var iken bugün 25 ve daha yukarı işçi çalıştıran işyeri sayısı 189'a çıkmıştır.

      1980'li yıllardan sonraki sanayileşme sürecinde, gerek iç pazar gerekse dış pazarda rekabet gücünü artırıcı yeni düzenlemelere gidilmiştir. Girişimcilere kolaylık sağlamak, imalat sanayiini dağınıklıktan kurtarmak, verimli tarım arazileri üzerinde sanayi yapılaşmasıı ve sağlıksız kentleşmeyi önlemek amacıyla Organize Sanayi Bölgesi (O.S.B) kurulmuştur.
      Sanayileşme sürecine 19.yüzyılda giren ancak, geçen yıllar içerisinde potansiyelini verimli değerlendirmeyen Adana'ya yeni bir canlılık getirmek, burada yaşayan insanlar arasında dayanışmayı yaratmak, güçbirliğini sağlamak ve Adana için ihtiyaç olan küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelerin gelişmesini sağlamak amacıyla da "Adana Güç Birliği Vakfı" kurulmuştur.

      Adana'da Bulunan Sanayi İşletmeleri
        KİT'ler
      İlde bulunan 9 adet Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü Özelleştirme yasasından sonra 4'e inmiştir Halen KİT olarak faaliyetine devam edenler ise Et Balık Kurumu, Tekel Yaprak Tütün Fabrikası, Tekel Sigara Fabrikası ve Pamuk Üretme Çiftliğidir.

 

 

 

Benzer Başlıklar

sponsorlar:Granit Küp Taş | izmir kına | İzmir Almanca Kursu | almanca dil kursu izmir